Hvordan får studenter fra i år eksamensbeviset med i ansøgningen?

Dette svar er kun relevant for ansøgere med dansk CPR-nummer og en dansk gymnasial uddannelse.

Hvis du afslutter din danske gymnasiale eksamen i 2016, kan du - hvis du udelukkende vil søge kvote 1 - vente med at underskrive dine ansøgninger til dit eksamensbevis er blevet lagt i Eksamensdatabasen. Du kan forvente, at dit eksamensbevis er lagt i Eksamensdatabasen, når du får eksamensbeviset i hånden på dit gymnasium. Når du har modtaget eksamensbeviset i hånden, logger du ind i Optagelse.dk med dit NemID. Husk at det skal du gøre inden 5. juli kl. 12.

Hvis du har søgt uddannelsen, inden du fik dit eksamensbevis, skal du følge denne vejledning:


På fanen Adgangsgrundlag finder du en knap, der hedder Tjek for nyt eksamensbevis, den skal du trykke på.

Når du har trykket på Tjek for nyt eksamensbevis åbnes et vindue, med beskeden om hvornår den seneste opdatering er fra. Du skal trykke på Ja for at hente dit opdaterede eksamensbevis ind som et bilag til din ansøgning. Hvis du trykker Nej får du ikke dit opdaterede eksamensbevis som et bilag

Så kommer et vindue med en besked om, at du kan finde dit eksamensbevis som et bilag til din ansøgning med navnet eksamensbevis_fra_eksamensdatabasen. Denne trykker du ok til. Du kan nu finde bilaget under fanen Bilag.


Hvis du skifter til fanebladet bilag kan du se, at det opdaterede eksamensbevis er kommet frem som bilag.

Eksamensbeviset er nu vedhæftet som et bilag til din ansøgning. Der er flueben ud for de prioriteter som bilaget er sendt til. Der er som udgangspunkt sat flueben ved alle uddannelsesønsker og eksamensbeviset sendes dermed med til alle uddannelsesønsker. Tilføjer nye uddannelsesønske kommer der også automatisk flueben ved de nye uddannelsesønsker ved bilaget fra eksamensdatabasen.

Når eksamensbeviset er vedhæftet, vil det på fanen Adgangsgrundlag se ud som nedenstående billede.

Feltet eksamensresultat er ikke udfyldt. Det er ikke et problem. Uddannelsesstederne kan nemlig se dit eksamensbevis og giver dig, da du er student fra 2015, automatisk bonus 1,08 for tidlig studiestart.