Tekniske grænsefladebeskrivelser - integration med Optagelse.dk

Dette område på Optagelse.dk er rettet mod tekniske interessenter, der vil integrere med Optagelse.dk.
Optagelse.dk har forskellige webservices til f.eks. afhentning af ansøgninger, overførsel af karakterer m.m.
Nedenfor finder du beskrivelser og links til dokumentation der beskriver disse webservices.
Siden er inddelt i de forskellige områder, der kan integrere med Optagelse.dk

Har du spørgsmål til webservices, kan du kontakte supporten.

Årshjul med vigtige datoer

Klik her for at gå til siden med vigtige datoer

Karakterdatabasen til grundskolen

Information om Karakterdatabasen findes her

Adgang til test og produktion

For at få adgang til vores webservices, kræves der et brugernavn og en adgangskode. Du kan få tildelt disse ved at kontakte supporten.

Vores systemer findes på følgende adresser:
TEST: https://test.optagelse.dk
PROD: https://www.optagelse.dk

URL'erne for de enkelte webservices finder du i de nedenstående tabeller. Indsæt en af ovenstående adresser foran for at tilgå enten test eller produktion.

WSDL
WSDL'er kan i de fleste tilfælde findes i dokumentationen (zip), men de kan også hentes direkte fra webservicen ved at indsætte ?wsdl efter URL'erne.

Grundskoleområdet

Navn

Beskrivelse

Dokumentation

URL

Sidst opdateret

CompetenciesService
Ny 2019/2020
Overførsel af forudsætninger for 8., 9. og 10. klasseelever til brug for elevernes parathedsvurdering. Download (xsd) /security-proxy/webservice/2019/08/01/CompetenciesService2019

UU-området

Navn

Beskrivelse

Dokumentation

URL

Sidst opdateret

GuidanceEffort
Produktion
Denne webservice returnerer UPV-data for en skoles elever. Download (xsd) /security-proxy/webservice/2018/08/01/GuidanceEffortService2018
GuidanceEffort
Gammel
Denne webservice returnerer UPV-data for en skoles elever. Download (xsd) /security-proxy/webservice/2017/05/12/GuidanceEffortService2017

FTU-området

Navn

Beskrivelse

Dokumentation

URL

Sidst opdateret

ftuApplicationService20190801
Test
Afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Download (ZIP) /security-proxy/webservice/ftuApplicationService2019080106/09/2019
ftuApplicationService20180527
Produktion - nyt skema
Afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Download (ZIP) /security-proxy/webservice/ftuApplicationService2018052704/06/2019
ftuApplicationService20180527
Produktion - gammelt skema
Afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Download (ZIP) /security-proxy/webservice/ftuApplicationService2018052723/01/2018

KOT-området

Navn

Beskrivelse

Dokumentation

URL

Sidst opdateret

KotApplicationService
Produktion
Afhentning af KOT-ansøgninger Download /security-proxy/webservice/KotApplicationService2017

Aktuel information og driftstatus

Current information and operation status