Systembrugeradgang til ansøgninger

Som lokal brugeradministrator har du mulighed for at kontrollere hvilke systembrugere, der har mulighed for at trække ansøgninger på institutionens vegne.

En systembruger (se listen nedenfor) er en bruger, der ved hjælp af en såkaldt web service, kan trække ansøgninger ud fra Optagelse.dk og over i systembrugerens eget system til videre behandling i forbindelse med optagelsesprocessen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når en systembruger trækker en ansøgning, så bliver ansøgningen markeret afhentet i Optagelse.dk, fuldstændigt som når en medarbejder på institutionen trækker ansøgningen ud via Optagelse.dk.

Sådan giver du systembrugeren adgang :

1. Du går ind i Administration

2. Klikker på knappen "Systembrugere" i midterste felt for oven

Skærmbillede af Administrationssiden

3. I listen af de institutioner, du er lokal brugeradministrator for, klikker du på et af navnene. For de fleste brugere vil der kun være en institution som her.

Skærmbillede af Systembrugeradgang-siden

4. Du sætter et flueben ved den eller de systembrugere, der skal have mulighed for at trække ansøgninger på institutionens vejne - eller fjerner fluebenet hvis systembrugeren ikke længere skal have mulighed for at trække ansøgninger. Ændringen slår igennem straks. En enkelt bruger kan du ikke fjerne eller tilføje, det er dvhdata, det er en statistik bruger der afhenter oplysninger til statistik

Skærmbillede af Systembrugerlisten