Optagelse.dk kræver at din browser kører javascript

For at logge på Optagelse.dk som ansøger, kræver det at din browser tillader JavaScript. For at logge på som medarbejder på en institution, skal der installeres et plugin i din browser. Følg anvisningerne på skærmen for at installere plugin'et.