Hvorfor får min institution flere eksemplarer af samme mail?

Mail afsendes til alle institutioner i Institutionsregisteret. Det vil sige til både hovedafdelinger og til de enkelte afdelinger.

I nogle tilfælde har institutioner valgt at (nogle af) afdelingerne har angivet samme mailadresse som hovedafdelingen og som følge deraf muligvis modtage flere enslydende mails.