Brug af fuldmagt ved ansøgning

Hvis du ikke har mulighed for selv at søge uddannelser på Optagelse.dk i ansøgningsperioden, skal du give en anden fuldmagt til at søge på dine vegne. Det er f.eks., hvis du skal ud at rejse i hele ansøgningsperioden uden adgang til internettet. Den, der søger på dine vegne, skal have en fuldmagtserklæring fra dig. Her skal du angive hvilke uddannelser, du vil søge og i hvilken prioriteret rækkefølge, du ønsker at søge uddannelserne i. Denne fuldmagtserklæring skal sendes til alle søgte uddannelsessteder sammen med en Underskriftside, som fuldmagtshaveren har underskrevet. Fuldmagtshaveren skal også have adgang til alle relevante bilag, herunder dine eksamensbeviser. Bilagene skal uploades på Optagelse.dk.

Bemærk, at hvis du er ansøger med dansk cpr-nummer, kan du logge på Optagelse.dk fra hele verden med dit NemID. Hvis du logger ind med NemID hentes dine eksamensbeviser ind i Optagelse.dk, hvis de er i Eksamensdatabasen, og du kan nemt selv ændre i din prioriteringsrækkefølge frem til d. 5. juli kl. 12.00.

For at søge med fuldmagt skal du:
(1) Udfylde og underskrive en fuldmagtserklæring, som du finder her.
Fuldmagtshaveren skal:
(1) Logge på Optagelse.dk via denne indgang.
(2) Printe, underskrive og sende en Underskriftside for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Lad os antage, at Palle skal sejle i et par måneder fra sidst i januar til sidst i marts, og Palle ønsker at søge optagelse i kvote 2 med frist d. 15. marts, kl. 12. I den periode har Palle ikke mulighed for at gå på Internettet.
Palle ønsker at give sin mor fuldmagt til at søge på sine vegne.
Se nedenfor hvordan Palle og Palles mor skal gribe ansøgningen an:
1. Palle udskriver Fuldmagtserklæringen på Optagelse.dk, udfylder, underskriver og giver den til sin mor, inden han rejser. Bemærk, at brugen af fuldmagtserklæringen forudsætter, at Palle på forhånd ved, hvilke uddannelser han vil søge, samt i hvilken prioriteret rækkefølge, han ønsker at søge dem i.
2. Palle sørger for, at moren har alle nødvendige bilag i pdf-format, så hun kan uploade dem sammen med ansøgningen. Særlig vigtigt er det, at Palle husker, at moren har eksamensbeviser og eventuelle enkeltfagsbeviser som pdf.
3. Palle sørger for, at moren har en e-mailadresse, som moren kan anvende i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen.
4. Efter 1. februar, og i god tid inden ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00, går Palles mor ind på Optagelse.dk.
5. Palles mor skal nu følge proceduren i vejledningen Ansøger til videregående uddannelse uden dansk cpr-nummer.
6. Moren klikker her for at søge med fuldmagt.
7. Palles mor indtaster den aftalte e-mailadresse og skriver Palles cpr-nummer.
8. Palles mor får nu en e-mail fra Optagelse.dk.
9. Moren klikker på linket i e-mailen.
10. Moren udfylder nu Palles adresseoplysninger, adgangsgrundlag mv.
11. Moren udfylder en eller flere ansøgninger.
12. Moren uploader de nødvendige bilag i pdf-format og knytter dem med flueben til de relevante ansøgninger under fanen Bilag.
13. Moren klikker nu på Godkend og udskriv ud for ansøgningen og printer den viste Underskriftside.
14. Moren underskriver Underskriftsiden med eget navn - det er jo det, hun har fået fuldmagten til.
15. Moren sender nu Underskriftsiden til uddannelsesstedet sammen med en kopi af fuldmagten, som Palle har underskrevet.
16. Moren gentager punkt 13-15 for hver uddannelse, Palle vil søge om optagelse på.

Søg optagelse med fuldmagt på vegne af en ansøger med dansk cpr-nr.
Søg optagelse med fuldmagt på vegne af en ansøger uden dansk cpr-nr.