Hvorfor kan jeg ikke søge den samme gymnasiale uddannelse to gange på den samme institution?

Reglerne er sådan:

  • Ansøger må gerne søge samme hovedområde på forskellige institutioner, fx STX på to forskellige institutioner (institutionsnumre).
  • Ansøger må gerne søge forskellige hovedområder på samme institution, fx STX og HF på samme institution.
  • Ansøger må ikke søge samme hovedområde på samme institution flere gange. Dvs. du må fx ikke søge STX to gange på samme institution.
  • I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at Pre-IB enten er en STX eller en HTX uddannelse.