Parathedsvurdering - for ansøgere og forældre

Her på siden kan du se den aktuelle parathedsvurdering for de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf og erhvervsuddannelser (eud).

Parathedsvurderingen er ikke afgørende for dit valg af 10. klasse. Parathedsvurderingen er kun af betydning, når du søger ind på en ungdomsuddannelse.

Vurderet uddannelsesparat

Er du vurderet uddannelsesparat til den eller de uddannelser, du søger ind på, skal du gå videre til underskriftsiden.

Vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den eller de uddannelser, du søger ind på, skal du eventuelt til en optagelsesprøve.
Har du søgt en uddannelse, som du er vurderet ikke-uddannelsesparat til, vil din ansøgning bliver sendt til den kommunale ungeindsats i din kommune.

Fritaget for uddannelsesparathedsvurdering

Er du fritaget for uddannelsesparathedsvurdering og søger 10. klasse, bliver din ansøgning sendt direkte til den ønske institution. Søger du Meddelelser om andre aktiviteter, bliver ansøgningen sendt til den kommunale ungeindsats i din kommune.

Du kan læse mere om uddannelsesparathedsvurdering på UddannelsesGuiden.