Adgangsgrundlag

Fanen ‘Adgangsgrundlag’ handler om din uddannelsesbaggrund. Din uddannelsesbaggrund bestemmer, hvilke videregående uddannelser, du er berettiget til at blive optaget på – og hvordan. Din uddannelsesbaggrund inkluderer både din adgangsgivende eksamen og eventuelle suppleringsfag, du har taget efter din adgangsgivende eksamen. Du skal markere, hvis du er, eller skal, i gang med suppleringskurser for at opfylde specifikke adgangskrav til en eller flere af de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på.

Når du har eksamensbevis i Eksamensdatabasen

’Adgangsgrundlagstype', ’Adgangsgrundlag’ og ’Eksamensår’ er udfyldt på forhånd, hvis dit eksamensbevis findes i den nationale eksamensdatabase. Du skal selv tjekke, at beviserne er korrekte.

Har du suppleret med Gymnasiale suppleringskurser eller HF-fag efter din adgangsgivende eksamen, vil du kunne se en oversigt over fagene under ’Beståede suppleringskurser udover din adgangsgivende eksamen’. Du kan kun se de fag, der ligger i eksamensdatabasen på det tidspunkt, hvor du underskriver din første ansøgning.

Hvis du får nye beviser i Eksamensdatabasen, vil de automatisk blive hentet til dine ansøgninger på Optagelse.dk. Du kan se dine beviser under fanerne ’Adgangsgrundlag’ og ’Bilag’. Du skal selv tjekke, at beviserne er korrekte.

Dine nye beviser vil automatisk blive sendt til de uddannelsessteder, som du har sendt en ansøgning til.

Du kan se de eksamensbeviser, der er knyttet til din ansøgning, hvis du klikker på knappen ‘Se dine eksamensbeviser’ til venstre.

Følgende beviser findes i Eksamensdatabasen: eux, GIF, GSK, hf, hhx, htx og stx.

Læs her, hvad du skal gøre, hvis der er fejl i beviserne.

Når du ikke har et dansk gymnasialt eksamensbevis i Eksamensdatabasen

Du skal selv udfylde felterne under ‘Adgangsgrundlag’, hvis du ikke har et dansk gymnasialt eksamensbevis i eksamensdatabasen.

Dit eksamensbevis vil automatisk bliver hentet til dine ansøgninger, så snart det er indberettet til Eksamensdatabasen, hvis du bliver student i år og har underskrevet din ansøgning på Optagelse.dk, inden du har afsluttet din gymnasiale eksamen. Du kan se dit eksamensbevis under fanerne ’Adgangsgrundlag’ og ’Bilag’.

Dit eksamensbevis bliver automatisk sendt til de uddannelsessteder, som du har sendt en ansøgning til.

Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Læs mere om hvordan du udfylder felterne, hvis du har:
-    dansk gymnasial eksamen, der ikke er i eksamensdatabasen
-    International Baccalaureate (IB)
-    udenlandsk eksamen
-    erhvervsuddannelse (EUD)
-    Adgangseksamen for ingeniøruddannelser
-    andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakker)
-    ingen adgangsgivende eksamen