Oversigt over forskellige typer af 10. klasseudbud.


Oversigt over forskellige typer af 10. klasseudbud, som også skal afspejles i hvordan skolerne opretter sit udbud på Optagelse.dk


10. klasse på folkeskoler
10. klassetypen er 10.klasse
Skolerne udbyder 10. klasse på normale vilkår, hvor skolerne også har mulighed for at angive en ”Studieretning” på udbudsoplysningerne. For de kommunale 10. klasses skoler skal alle tilbudsfag udbydes.


10. klasse på friskoler
10. klassetypen er 10.klasse
Skolerne udbyder 10. klasse på normale vilkår, hvor skolerne også har mulighed for at angive en ”Studieretning” på udbudsoplysningerne. Der kan potentielt være ventelister, der administreres af skolerne selv. Der vil også ofte være egenbetaling.


10. klasse på efterskoler
10. klassetypen er Efterskole
Skolerne udbyder 10. klasse på normale vilkår, hvor skolerne også har mulighed for at angive en ”Studieretning” på udbudsoplysningerne. Der kan potentielt være ventelister, der administreres af skolerne selv. Der vil også ofte være egenbetaling.


10. klasse efter 20/20-modellen, oprettet på en folkeskole eller erhvervsskole
10. klassetypen er 20/20
Kommunerne kan sammen med en erhvervsskole aftale at gennemføre et 10. klasses udbud som en 20/20-ordning (20 uger på folkeskolen og 20 uger på en erhvervsskole). Ofte indskrives eleverne på erhvervsskolerne til de sidste 20 uger.
Udbuddet kan oprettes på en folkeskole eller erhvervsskole.


10. klasse med valgfag rettet mod EUD
10. klassetypen er EUD10
Ny type af 10. klasses introduceret med EUD reformen, det er en 10. klasse hvor valgfagene er rettet mod EUD og kan foregår på en erhvervsskole.
Der må kun være ét af disse udbud per kommune.


Generelt om oprettelse af 10. klasseudbud
Skoler der ikke tidligere har udbudt 10.klasse skal henvende sig til supporten for Optagelse.dk og få tilknyttet rettigheden til at udbyde 10.klasse. Dette gælder også, hvis skolen skal oprette udbud på en underafdeling der ikke tidligere har udbudt 10.klasse, da denne rettighed kun knytter sig til et institutionsnummer.

Skoler som tidligere har udbudt 10.klasse behøver ikke at få fornyet deres rettigheder.

Erhvervsskoler som ikke tidligere har udbudt 10. klasse skal henvende sig til institutionsregistret, for at få en underinstitution, der er registret som grundskole. Rettigheden til at oprette 10. klasseudbud, kan godt tildeles skoler der ikke er registret som grundskole, men skolen skal som minimum have en underafdeling der er en grundskole for senere at kunne arbejde med sine 10. klasseelever.

Der kan læses mere om oprettelsen af udbud i Vejledning til oprettelse af et 10. klasseudbud

Aktuel information og driftstatus

Current information and operation status